Cecha HRM Etnocentryczna Policentryczna Geocentryczna Regiocentryczna

Rekrutacja Kluczowe pozycje obsadzane są przez centralę własnymi osobami Kluczowe pozycje obsadzane są przez filie osobami z kraju goszczącego Kluczowe pozycje obsadzane są najlepszymi osobami, niezależnie od kraju ich pochodzenia Kluczowe pozycje obsadzane są najlepszymi osobami z regionu, w którym działa firma

Wynagradzanie Wysokie w centrali, niskie w filiach zagranicznych Zróżnicowane, dostosowane do warunków lokalnych Wynagrodzenie uzależnione od wkładu filii do wyniku ogólnego całej firmy Wynagrodzenie uzależnione od wkładu filii do wyniku jednostki regionalnej

Rozwój peisonelu Scentralizowany, sterowany przez centralę Niezależny od centrali Kompleksowy, realizowany w skali międzynarodowej Ograniczony do obszaru działania jednostki regionalnej

Podejmowanie decyzji Scentralizowane w ścisłym kierownictwie centrali W określonej komórce organizacyjnej centrali Sieciowy system podejmowania decyzji, składający się z komórek org. centrali i filii zagranicznych Wysoki stopień uprawnień decyzyjnych wjednostkach regionalnych

Sposób komunikowania się Informacje sterujące od centrali do jednostki zagranicznej. Informacje kontrolne odwrotnie Mała wymiana informacji, głównie strategicznych od centrali do jednostki zagranicznej Rozbudowana sieć informacyjna między centralą i jednostkami zagranicznymi jak również między nimi Sieć informacyjna głównie w systemach regionalnych

Ruchliwość pracowników Głównie z centrali do filii zagranicznych Minimalna Wysoka, przebiegająca w różnych kierunkach Wysoka między jednostkami organizacyjnymi systemu regionalnego

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>