Dodatek za zwiększone koszty utrzymania (cost-of-living allowance) cz. II

Przetwarzaniem informacji potrzebnych firmom prowadzącym działalność poza granicami kraju zajmują się wyspecjalizowane firmy consultingowe oraz agendy rządowe. W Polsce takie informacje można uzyskać np. w MSZ, PAIZ, KIG. W USA dostarczaniem tego typu danych zajmuje się Organization Resource Counselors, Inc., a w Wlk. Brytanii wspomniana już Employment Conditions Abroad. Podstawowymi informacjami, niezbędnymi do właściwego przeliczania wynagrodzenia i dodatków dla ekspatriantów, są: indeks kosztów utrzymania, dane dotyczące inflacji oraz kursu walut.

Sprawą problematyczną bywa zakres tzw. koszyka dóbr, według którego obliczanyjest indeks kosztów utrzymania. Na przykład, czasopismo The Economist, opracowując własny ranking kosztów utrzymania w różnych krajach świata, zaliczyło do podstawowych wydatków cenę „Big Mac” w McDonald’s. (PJ. Dowling, R.S. Schuler, D.E. Welch, International Human Resource Management. Managing People in a Multinational Context, South-Western College Publishing, Cincinnati 1999, s. 195-196).

Nie jest to jednak regułą i może zmieniać się w zależności od kraju. nych przez ECA metod wyliczania dodatku, pracownik otrzymujący w Anglii wynagrodzenie podstawowe w rocznej wysokości 30.000 funtów, wyjeżdżając do kraju dla którego indeks = 120, może otrzymać 3.900 funtów dodatku:6

Dodatek mieszkaniowy (housing allowanceI wypłacany jest w celu zapewnienia ekspatriantom (PCN, TCN) utrzymania podobnych standardów zamieszkania jak w kraju macierzystym lub w celu pokrycia zwiększonych wydatków mieszkaniowych w kraju gościnnym. Podstawą do obliczania dodatku mieszkaniowego mogą być:

– faktyczne lub szacowane koszty wynajmu i utrzymania mieszkania w kraju gościnnym,

– koszty wynajmu i utrzymania mieszkania w kraju macierzystym (taka praktyka stosowana jest jako forma zachęty w przypadku, gdy wynagrodzenie pracownika obliczono w oparciu o formulę lokalną, przy czym poziom wynagrodzenia w kraju gościnnym jest niższy niż w kraju macierzystym). Wysokość dodatku mieszkaniowego może być ustalona w taki sposób, aby w części lub w całości pokryć:

– opłaty za wynajęcie mieszkania,

– opłaty za wynajęcie mieszkania i/lub opłaty związane z użytkowaniem mieszkania (czynsz, prąd etc.).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>