Koncepcje modyfikacji własnych zachowań

Wskaźnikiem podejmowania przez wielu ludzi prób zmienienia siebie jest zapotrzebowanie na literaturę na ten temat. I rzeczywiście istnieje wiele prac poświęconych tej sprawie. Pozycje te zawierają różnego typu koncepcje.

Pierwsza grupa prac to te, których treścią są apele skierowane do czytelnika, żeby był pracowity, odpowiedzialny za to, co robi i mówi, oryginalny w myśleniu, żeby miał cywilną odwagę itp. Odnosi się wrażenie, iż praca nad sobą ma wyglądać mniej więcej tak: jeżeli czytelnik sam się przekona, że apel jest słuszny, że mu odpowiada i akceptuje go, wówczas zmienia samego siebie w kierunku zgodnym z propozycją autora. Prace te stanowią pożyteczny przegląd różnego rodzaju wartości i cech, które po zastanowieniu można u siebie kształtować, z tym, że zastanawiając się nad nimi, warto sobie uświadomić, iż różni autorzy proponują kształtowanie cech, które są ze sobą sprzeczne.

Druga grupa prac dotyczących modyfikacji samego siebie opiera się na koncepcji, zgodnie z którą określone zabiegi dokonywane są przez sam podmiot. Wiąże się to z podejmowaniem różnego rodzaju ćwiczeń relaksujących, medytacji, ćwiczeń oddechowych. Wygląda to mniej więcej tak, że np. osoba chcąca oduczyć się palenia wprowadza się w stan relaksu i powtarza: ” nie dla mnie, ale dla mojego ciała palenie jest szkodliwe, chcę żeby ciało moje żyło…” itp.

– 1. Każda działalność automodyfikacyjna wymaga pewnej dozy rozmyślań, pewnego rodzaju medytacji, polegającej na koncentrowaniu się na określonej sprawie.

– 2. Ćwiczenia te mogą likwidować przykre stany napięcia (podenerwowania), do których prowadzą często próby modyfikowania samego siebie, np. w wyniku zrezygnowania z palenia papierosów, mogą ułatwić rozładowywanie napięć w różnego rodzaju sytuacjach, jak np. w sytuacji przedegzaminacyjnej itp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>