Kształtowanie struktury dywizjonalnej cz. II

Część procesu przystosowywania się filii do tych zmian następuje poprzez decentralizację. MNEC (przedsiębiorstwo międzynarodowe) dąży do dostosowania swoich funkcji w zakresie ZZL do specyficznych wymagań każdego kraju. To niejako naturalnie silnie oddziałuje na korporacyjne funkcje ZZL. Linie przerywane na rysunkach 5 i 6 oznaczają rozmieszczenie tych funkcji. Jak wskazują kierunki strzałek, występuje wzrastająca decentralizacja odpowiedzialności miejscowych pracowników w każdej filii za decyzje personalne, połączona z występowaniem Działu ZZL na szczeblu korporacji, spełniającego funkcje kontrolne i interweniującego w lokalne problemy personalne tylko w wyjątkowych przypadkach.

Monitorująca rola Działu ZZL odzwierciedla potrzebę sprawowania przez zarząd firmy scentralizowanej kontroli w zakresie planowania strategicznego – kreowania, implementacji i koordynowania realizacji strategii dla rynków na całym świecie. Równocześnie utrwalanie marki, reputacji i tożsamości firmy za granicą, połączone ze zmianami w strukturze organizacyjnej w zakresie działalności międzynarodowej, wiąże się ze wzrostem liczby zatrudnionych, odpowiedzialnych za koordynowanie i nadzorowanie współdziałania pomiędzy firmą macierzystą i jej zagranicznymi filiami. Nowym wyzwaniem w zakresie funkcji personalnych staje się rozwój potencjału menedżerów zdolnych sprawnie działać w środowisku międzynarodowym.

W miarę jak przedsiębiorstwo międzynarodowe rozwija się i trend w kierunku globalizacji ulega przyspieszeniu, coraz bardziej rysuje się perspektywa konfrontacji z paradoksem „myśl globalnie, działaj lokalnie”. Coraz bardziej złożone środowisko międzynarodowe, charakteryzujące się światowymi konkurentami, globalnymi klientami, uniwersalnymi produktami, gwałtownym postępem technologicznym, niejako zmusza przedsiębiorstwo międzynarodowe do globalnej integracji, podczas gdy w tym samym czasie rządy poszczególnych krajów i inni udziałowcy (klienci, dostawcy i pracownicy) dążą do zachowania lokalnej lojalności. Aby ułatwić zaspokojenie tych zróżnicowanych, międzynarodowych potrzeb firmy, należy utworzyć odpowiednią strukturę organizacyjną. Zwykle stosuje się w takich przypadkach albo strukturę macierzową lub mieszaną, albo też międzynarodową sieć.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>