Kultura organizacji a strategia

Strategie przedsiębiorstw można analizować z wielu punktów widzenia. Bez względu jednak na wszelkiego rodzaju typologie czy klasyfikacje, bezsporna wydaje się jedna cecha każdej strategii: u jej podstaw leżą określone założenia i wartości. Takjak każdy człowiek ma swój cień, tak każda organizacja ma swoją metaforę.

Z naszych wcześniejszych rozważań wynika, że kultura organizacji daje się analizować w sposób systematyczny, dostarczając odpowiedzi na pytania: jakie postawy honorowane są w danym przedsiębiorstwie? Czy rozsądnej est wykazywanie chęci działania przy ryzyku popełniania błędów, czy też raczej lepiej opłaci się pozostawać w cieniu? Jakiego typu ludzie są awansowani – czy lubiący ryzyko, czy raczej biurokraci, nie mający pomysłów, ale działający zgodnie z przyjętymi procedurami? Odpowiedzi na te pytania determinują nie tylko relacje organizacja – pracownik, ale także relację organizacja – klient.

Jedna z koncepcji klasyfikacji realizowanych przez przedsiębiorstwa strategii bezpośrednio wskazuje na związek pomiędzy osiąganiem rynkowego przywództwa a sposobem definiowania wartości dostarczanej klientom przez organizacje.1’1 Analiza strategii liderów rynkowych wskazuje na trzy podstawowe kategorie wartości:

Przywództwo technologiczne/produktowe – strategia ta opiera się na zdolności do oferowania klientom zaawansowanych pod względem nasycenia innowacjami produktów i usług. Jest to strategia wyprzedzania konkurentów jakością i innowacyjnością oferty. Doskonałość operacyjna-jest to strategia osiągania i utrzymywania zdolności do oferowania klientom wysokiej jakości produktów i usług po maksymalnie konkurencyjnych cenach. Strategia ta daje klientom przekonanie, że dokonują najkorzystniejszej transakcji z punktu widzenia relacji pomiędzy otrzymaną wartością a poniesionymi kosztami.

Bliskość klienta – ta strategia koncentruje się na zdolności do rozumienia i reagowania na specyficzne i charakteryzujące się dużą zmiennością potrzeby różnych grup klientów poprzez ustawiczne dostosowywanie produktów i usług do tych potrzeb.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>