Marzenia bezrobotnych

Jak więc widać, zaprezentowana klasyfikacja w sposób mało istotny różni się od dotychczasowych kierunków aktywności edukacyjnej respondentów, które zostały ukazane na początku ekspertyzy. Wskazuje to na stale występujące zainteresowanie posiadaniem umiejętności, które, zdaniem respondentów, są najbardziej przydatne w uzyskaniu zatrudnienia. Podobna jest również struktura według płci, wieku, miejsca zamieszkania oraz wykształcenia. Powstaje pytanie o to, czy ma to odzwierciedlenie w sytuacji na rynku pracy województwa podkarpackiego – wydaje się, że jedynie w sposób ogólny. Podwyższanie kwalifikacji w posługiwaniu się komputerem czy doskonalenie umiejętności językowych jest raczej działaniem wpływającym na podniesienie pozycji konkurencyjnej bezrobotnego, a nie gwarancją uzyskania pracy. Prezentowana struktura wskazuje więc na to, że generalnie bezrobotni nie mają szczegółowych informacji o sytuacji na rynku pracy województwa podkarpackiego, a ich działania w związku z powyższym mogą mieć jedynie charakter intuicyjny.

Z podobnym charakterem wypowiedzi mieliśmy do czynienia w przypadku „marzeń” bezrobotnych, dotyczących oczekiwanych kierunków, gdyby taka oferta pojawiła się na rynku edukacyjnym. Prawie 70% ankietowanych deklarowała zainteresowanie udziałem w szkoleniu zorganizowanym zgodnie z ich oczekiwaniami (711 osób). Tylko 24,2% nie była zainteresowana tego rodzaju postępowaniem (152 osoby), przy czym 17,0% spośród tych było niezdecydowanych co do dalszego postępowania. Struktura wybranych wówczas kursów i szkoleń była dokładnie taka sama, jak zaprezentowana powyżej. Można zatem wnioskować o dokonywanych wyborach w ten sam sposób, jak to miało miejsce we wcześniejszych rozważaniach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>