Metody i techniki rekrutacji cz. II

Testy praktyczne – mają na celu sprawdzenie praktycznych umiejętności kandydata potrzebnych w wykonywaniu danego zawodu. Do najczęściej badanych umiejętności tą metodą zalicza się: organizacja własnej pracy i pracy podwładnych, zarządzanie czasem, kierowanie ludźmi, komunikatywność, umiejętności negocjacyjne, podejmowanie decyzji. Wszystkie jednak testy praktyczne w stosowaniu są czasochłonne i pracochłonne, a w związku z tym kosztowne. Wysoka wiarygodność tej metody oraz wysoka akceptacja wśród praktyków zarządzania sprawiają, że testy praktyczne są coraz częściej i chętniej wykorzystywane.

Testy psychometryczne – służą do badania zdolności wrodzonych i nabytych, np. orientacja w przestrzeni, sprawność manualna, zdolności numeryczne, zdolności werbalne. Testy psychometryczne pozwalają zbadać zdolności kandydatów do uczenia się, wykonywania zadań wymagających koordynacji np. narządów ruchu i wzroku, zdolności manualnych, zdolności wysławiania czy też myślenia analitycznego. Testy psychometryczne wykorzystywane są w badaniu cech osobowościowych. Osobowość dotyczy emocjonalnej strony człowieka, odzwierciedla się natomiast w jego zachowaniu. Zbadanie możliwych zachowań pracownika może mieć dla firmy szczególne znaczenie. Wysoce zmotywowany, psychologicznie dobrze przystosowany pracownik stanowi większą wartość dla przedsiębiorstwa niż pracownik, któryjest emocjonalnie niestabilny i nie ma motywacji.’’

Ośrodek oceny – assessment centre-jest metodą rekrutacji, która uzyskała już wysoką akceptację wśród praktyków i wiarygodność uzyskiwanych wyników. Ponieważ łączy kilka technik: testy psychologiczne, rozmowy kwalifikacyjne, testy praktyczne, jej stosowanie jest bardzo kosztowne. Kandydaci ponadto mogą zostać sprawdzeni w pracy grupowej. Zadania mają charakter interaktywny (np. ćwiczenia symulacyjne, wymagające podejmowania decyzji). Ocenę przeprowadza kilka wyszkolonych osób, często obok specjalistów ds. personalnych, do zespołów oceniających powołuje się menedżerów operacyjnych oraz innych pracowników, wysoko ocenianych w firmie. Zespołowe ocenianie wzmacnia obiektywizm oceny. Biorąc pod uwagę to kryterium, ośrodki oceny stają się najbardziej wiarygodnymi metodami selekcji kandydatów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>