Modyfikacja własnych zachowań

Niejednokrotnie nie zdajemy sobie sprawy z faktu, że ludzie się zmieniają, i że my sami się zmieniamy. Czas płynie, a my o tym zapominamy, wydaje się nam, że nasi bliźni, z którymi pozostajemy w stałych kontaktach, to stale ci sami ludzie. Bywa jednak, że nagle uświadamiamy sobie istnienie określonych zmian w postawach osób dobrze nam znanych.

Można stwierdzić, że w każdym z nas zachodzą zmiany, które mogą być zauważalne w drodze obserwacji lub refleksji nad samym sobą. Podobnie rzecz się ma z obserwacją innych osób. Źródła zmian zachowań. Część zmian w naszym zachowaniu jest związana z naszym naturalnym rozwojem. Na przykład małe dziecko zaczyna siadać, następnie chodzić i dzieje się to właściwie bez pomocy innych. Jednak dokładnie nie wiadomo, jaka jest w tym rola naszego naturalnego rozwoju, a jaka oddziaływań zewnętrznych.

Dużo zmian w naszym zachowaniu związanych jest z oddziaływaniami zewnętrznymi. Świat, w którym żyjemy, stawia nam wymagania, a jednocześnie sam się zmienia, zmuszając nas do zmian naszych zachowań, jeżeli mamy się w nim zachować przy życiu. Świat się zmienia, szczególnie nasz wiek dwudziesty obfituje w wiele takich zmian i chcąc nie chcąc my zmieniamy się wraz z nim. Przyswajając nową wiedzę i nowe nawyki związane z wynalazkami, oduczamy się tego, co było poprawne kiedyś, a co jest dzisiaj juz przestarzałe.

Zmiany wywołane przez czynniki zewnętrzne są niejednokrotnie wymuszone przez społeczność, w której żyjemy, np. w rodzinie uczymy się posłuszeństwa wobec starszych itp. Inną instytucją, która od zewnątrz kształtuje nas samych i nasze zachowania, jest szkoła. To w niej zdobywamy wiedzę z różnych dziedzin, w niej uczymy się pewnych nawyków i pewnych obowiązków (niespóźniania się, odrabiania lekcji itp.). Wymagania stawia nam grupa rówieśnicza, z którą spotykamy się w szkole czy na podwórzu. Żeby być jej akceptowanymi członkami, musimy nauczyć się wielu czynności, chociaż na początku wcale nie sprawia to nam przyjemności.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>