Nie ma negocjacji bez porozumiewania się

Duże znaczenie w wymianie negocjacyjnej ma zachowanie pozaslowne (niewerbalne), jak: gestykulacja, mimika, spojrzenia, dotyk, wygląd zewnętrzny, intonacja dźwięków, urok osobisty (uroda wewnętrzna), miejsce spotkania itp.

Nie ma negocjacji bez porozumiewania się. Poprawne komunikowanie się jest możliwe, gdy pamięta się o następujących regułach:

– poznaj samego siebie,

– pamiętaj o chwiejności uwagi rozmówcy,

– zwracaj uwagę na drobiazgi,

– nie formułuj przedwczesnych ocen,

– bądź gotów przyznać się do pomyłki,

– zwracaj uwagę na sens, a nie na formę wypowiedzi,

– licz się z uczuciami partnera,

– nie lekceważ żadnego pytania,

– wykorzystaj różnicę zdań do pogłębiania spojrzenia na problem,

– spróbuj przyjąć punkt widzenia drugiej strony,

– uważaj na sposób wyrażania niezgody,

– unikaj udzielania rad,

– bądź wnikliwym obserwatorem,

– mów jasno i rzeczowo,

– okazuj szacunek dla partnera.

Każdy człowiek dbający o urodę winien zdawać sobie sprawę z tego, że urody pełnej, dynamicznej i ujmującej swym pięknem nie można uzyskać tylko w drodze czysto technicznych zabiegów kosmetycznych. Tajemnica natury urody polega na jej związku z rozwojem osobowości. Nawet najpiękniejsza lalka pozostanie tylko kukłą.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>