O odporności psychicznej decyduje wiele czynników

Konflikt między unikaniem a unikaniem polega na konieczności dokonania wyboru między dwoma lub więcej niekorzystnymi, przykrymi sytuacjami, z których uniknąć możemy tylko jednej. Np. zdolna, młoda sekretarka ma do wyboru albo ulec zalotom nieatrakcyjnego szefa, albo stracić bardzo dobrze płatną posadę. Chcąc uniknąć jednego i drugiego zarazem, znajduje się w sytuacji, która wywołuje stres.

Konflikt między dążeniem a unikaniem polega na tym, że cel do którego dążymy, jest atrakcyjny, ale jego osiągnięcie wiąże się z okolicznościami, których chcielibyśmy uniknąć. Przeżywając taki konflikt przybiera się postawę ambiwalentną do celu, do którego się dąży. Chce się coś osiągnąć, a jednocześnie lęka się tego. Ten rodzaj konfliktu posiada jedną charakterystyczną cechę. Im dłuższy czas dzieli nas od osiągnięcia celu, tym bardziej on nas przyciąga, natomiast im krótszy jest czas do spełnienia, tym bardziej negatywne cechy celu zaczynają brać górę.

Gdy występuje stres psychiczny, jedynym czynnikiem, który może nas z niego wyciągnąć lub pozwoli go opanować, jest odporność psychiczna. Powoduje ona, że albo niewiele sobie robimy z sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, albo też sytuacja stresowa nie powoduje dezorganizacji naszego działania.

O odporności psychicznej decyduje wiele czynników. Najważniejszy, na który nie mamy praktycznie wpływu, to właściwości odśrodkowego układu nerwowego. Odporność na stres psychiczny wyznacza również zespół cech psychicznych. Część z tych czynników podwyższa odporność na stres, a część ją obniża.

Do czynników podwyższających odporność zaliczyć należy m. in. nastawienie na pokonywanie trudności. Gotowość do zmierzenia się z przeszkodami oraz dostrzeganie pozytywnych stron w pokonywaniu sytuacji stresowych daje okazję do nabywania nowych doświadczeń oraz przynosi satysfakcję z pokonania trudności.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>