Organizacja formalna

Strukturę nieformalną zakładu pracy tworzą żywiołowo powstałe grupy pracowników. Na strukturę składa się układ tych grup, zależności i powiązania między tymi grupami lub poszczególnymi pracownikami. Organizacja nieformalna obejmuje cele i inne elementy organizacji instytucji, które faktycznie mają miejsce i bądź to w ogóle nie zostały ujęte w żadnym systemie przepisów (znaków), bądź też w rzeczywistości różnią się od odpowiednich ujęć, czyli sformułowań1.

Organizacja formalna składa się wraz z organizacją nieformalną na organizację całkowitą. Zrozumienie sposobu funkcjonowania i znaczenia struktury nieformalnej wymaga zapoznania się z rolą grupy2. Oto kilka cech struktur nieformalnych:

– wierność ich członków wobec grupy, stosowanie się do obowiązujących w niej norm i zasad postępowania czylii konformizm,

– członkowie kontrolują wzajemnie swoje zachowania i pobudzają się do lepszej, wydajniejszej działalności,

– łagodzenie bezosobowości stosunków organizacyjnych,

– kształtowanie kultury pracy zawodowej oraz postaw pracowniczych wobec spraw zakładu, wykonywanego zajęcia i innych zagadnień związanych ze środowiskiem zakładowym, prowadzenie skutecznej kontroli społecznych zachowań członków, zgodności tych zachowań z normami obowiązującymi w grupie oraz stosowanie odpowiednich sankcji w przypadku postępowania niekonformistycznego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>