Organizacja typu D cz. II

Takjak w przypadku zderzenia kultur – organizacyjnej i narodowej, ujawniają się ukryte założenia leżące u podstaw przyjętej filozofii działania przedsiębiorstwa, uwypuklając dynamiczny aspekt kultury organizacyjnej, tak w przypadku pojawienia się konieczności reorientacji strategicznej ze szczególną ostrością ujawnia się kulturowy wymiar strategii przedsiębiorstwa. Czynnik ludzki jest bowiem jedynym zasobem organizacji zdolnym do świadomego uczestniczenia w procesie strategicznym. Wprowadza to perspektywę dynamiczną do analizy związku pomiędzy kulturą a strategią.

Zdolność firmy do zapewniania optymalnego poziomu zgodności celów indywidualnych i celów organizacjijako całości tworzy podstawę sukcesu strategii przedsiębiorstwa. Świadomość tego faktujest szczególnie ważna w sytuacji jakościowych przemian w otoczeniu firmy.

Często dzieje się tak, że te same czynniki, które w swoim czasie wyniosły organizację na szczyty powodzenia, stają się źródłem jej upadku. Jeżeli organizacja akceptuje niezmienny zestaw norm i wartości, jest to wystarczająca bariera uniemożliwiająca reorientację strategiczną czy szerzej odnowienie przedsiębiorstwa. Zwróćmy uwagę na sytuację, w której w zmieniających się warunkach albo w nowym otoczeniu, przedsiębiorstwo wciąż stara się realizować tę samą wizję i działać w oparciu o te same zasady.

Na przykład, konserwatywne przekonania Walta Disneya wpływały na podejmowane w przedsiębiorstwie decyzje jeszcze długo po jego śmierci. Menedżerowie bali się wchodzić w nowe obszary przemysłu rozrywkowego, sądząc, że nie spodobałoby się to Disneyowi. Trzeba było dopiero nowego kierownictwa z Michaełem Eisnerem na czele, aby przedsiębiorstwo odnalazło się w zmienionej rzeczywistości.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>