Osoby poszukujące pracy a szkolenia – kontynuacja

W związku z takim układem deklaracji respondentów, starano się uzyskać od nich informacje o tym, czy podjęliby szkolenie w przypadku posiadania środków finansowych na ten cel, bowiem w ok. 200 odpowiedziach pojawił się wcześniej motyw finansowy. Pytanie zostało zadane wszystkim uczestnikom badania kwestionariuszowego tak, by uwzględnić wszelkie uzasadnienia.

Znaczenia tego motywu, jak się wydaje, nie można przecenić dlatego, że ankietowani zareagowali na niego w sposób jednoznaczny. Zasadniczo zwiększyła się populacja zainteresowanych braniem udziału w szkoleniach i kursach. Dotyczyło to w takim samym stopniu mężczyzn, jak i kobiet, mieszkańców wsi i miast, osób poszukujących pracy we wszystkich kategoriach wieku oraz poziomach posiadanego wykształcenia. Ponad 64% respondentów (671 osób) chciałoby wówczas realizować dokształcanie lub przekwalifikowanie. „Zatwardziałych” przeciwników kształcenia pozostało znacznie mniej, bo tylko 154 osoby (14,8%), ale powiększyła się również populacja osób niezdecydowanych (216 osób, tj. 20,7%)15. Kierunki szkoleń, na które bezrobotni przeznaczyliby pozyskane środki finansowe, były jednak podobne do występujących wcześniej16. Największym zainteresowaniem cieszyłyby się kursy komputerowe (259 wskazań), kursy językowe (230), rachunkowość i księgowość (104), prawo jazdy (91), kursy kas fiskalnych (86), kursy uprawnień na wózki widłowe i akumulatorowe (68), kursy gastronomicz-

Tylko dwie osoby nie udzieliły w (ym przypadku odpowiedzi (0,2%). Respondenci mogli podać tylko trzy propozycje. ne (53) oraz kurs spawaczy różnego rodzaju (52). Pozostałymi kursami i szkoleniami respondenci byli zainteresowani znacznie mniej (tabela 13).

W tabeli nie zostały uwzględnione jednostkowo pojawiające się rodzaje szkoleń, przy czym można jeszcze wspomnieć o kursach medycznych, bukieciarskich, pilotów i przewodników wycieczek, które najmniej liczbowo odbiegały od tych, które znajdują się na końcu zestawienia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>