Podejście wyrównawcze i ochronne

Wysokość podatku za granicą Polityka Tax equalization Polityka Tax protection podatki za granicą większe niż w kraju macierzystym pracownik dostaje wynagrodzenie netto takie, jakie otrzymywałby w domu pracownik dostaje wynagrodzenie netto, takie jakie otrzymywałby w domu, firma pokrywa resztę podatku podatki za granicą niższe niż w kraju macierzystym pracownik dostaje wynagrodzenie netto takie, jakie otrzymywałby w domu pracownik dostaje wynagrodzenie netto takie jak w domu + nadwyżka z podatku

Trzecim podejściem, wykorzystywanym przez niektóre firmy jest pozostawienie pracownikowi wolnej ręki w dostosowywaniu się do przepisów i praktyki podatkowej kraju gościnnego oraz kraju macierzystego.

Pracodawca może stosować również indywidualne podejście do każdego oddelegowanego pracownika (ad hoc), w zależności od porozumienia zawartego w kontrakcie. Niektóre państwa zawierają pomiędzy sobą umowy, pozwalające uniknąć podwójnego opodatkowania swoich obywateli pracujących czasowo wjed- nym z krajów.

Praktyka dowodzi, że najchętniej stosowanym przez firmy podejściem jest równoważenie podatków. W tabeli 9. przedstawiamy wyniki badań nad stosowaniem wymienionych metod w firmach międzynarodowych pochodzących z 3 różnych krajów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>