Podstawowe typy przedsiębiorstwa międzynarodowego

W podejściu do zarządzania ludźmi w firmach międzynarodowych można wyróżnić cztery główne sposoby, nawiązujące bezpośrednio do spotykanej często w literaturze przedmiotu klasyfikacji wzorcowych typów lub koncepcji przedsiębiorstwa międzynarodowego, a mianowicie:

– etnocentrycznego,

– policentrycznego,

– geocentrycznego,

– regiocentrycznego.

W etnocentrycznej, określanej również jako monocentryczna, koncepcji przedsiębiorstwa międzynarodowego wychodzi się z założenia o wyższości kraju ojczystego i funkcjonujących tam przedsiębiorstw nad tymi z krajów gościnnych i trzecich. Konsekwencją takiego podejścia jest strategia polegająca na eksportowaniu z centrali organizacji koncepcji menedżerskich oraz personelu do jej jednostek organizacyjnych lub partnerów za granicą. Również system podejmowania decyzji pozostaje w centrali firmy. Filie, oddziały zagraniczne danej firmy zarządzane są najczęściej przez menedżerów delegowanych z kraju rodzinnego (PCN), którzy określani są terminem „expatriatesTen typ przedsiębiorstwa międzynarodowego charakterystyczny jest dla wczesnej fazy internacjonalizacji działalności gospodarczej danej organizacji, w której obok istniejącego przekonania o wyższości własnego kraju i przedsiębiorstwa, występować mogą takie czynniki, jak niedostateczna informacja o kraju goszczącym lub stereotypowe postrzeganie panujących tam warunków.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>