Pomoc dla współmałżonka ekspatrianta (sporne assistance)

Pracownicy wyjeżdżający za granicę stoją przed trudnym wyborem: rozłąki z współmałżonkiem lub zabrania go ze sobą, ale za cenę utraty drugiego źródła dochodu. Firmy, które decydują się pomóc pracownikowi, stosują następujące podejścia:

– wypłacają pracownikowi dodatek równy utraconemu dochodowi,

– pomagają mężowi lub żonie znaleźć nową pracę w kraju gościnnym, oferując jednocześnie pomoc w uzyskaniu właściwej wizy,

– zatrudniają go w swoim lokalnym oddziale.

Innym rodzajem dodatku jest zagwarantowanie pracownikowi jednej lub kilku darmowych podróży z kraju, gdzie zlokalizowany jest oddział FM, do kraju macierzystego i z powrotem (home leave allowance), w ramach przysługującego mu urlopu wypoczynkowego. Taka forma pomocy jest szczególnie istotna w przypadku dużych odległości pomiędzy domem pracownika a miejscem oddelegowania oraz gdy współmałżonek i dzieci pracownika pozostały w kraju macierzystym. Zasadność stosowania takiego dodatku wydaje się oczywista, ułatwia bowiem dostosowanie się pracownika do nowych warunków i zmniejsza tęsknotę za domem. Chociaż większość firm międzynarodowych pilnuje, aby dodatek wykorzystywany był tylko na podróż do domu, to jednak niektóre pozwalają swoim ekspatriantom wykorzystywać go w celach krajoznawczych i wycieczkowych. Ekspatriantom pracującym w bardzo trudnych warunkach część firm oferuje zupełnie oddzielny dodatek na wakacje i wypoczynek razem z rodziną, w jednym z krajów blisko oddziału zagranicznego.11

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>