Proces derekrutacji personelu cz. II

Zwolnienia grupowe stanowią szczególny problem dla małych i średnich przedsiębiorstw. Potencjalne koszty związane z odprawą pracowników mogą w istotny sposób wpłynąć na stabilność finansową tych przedsiębiorstw. Również poniesione wcześniej koszty rekrutacji dopingują do wykorzystywania wszelkich innych możliwości, które pomogą w uniknięciu zwolnień. Duże przedsiębiorstwa stosunkowo lepiej radzą sobie z procesami derekrutacji, nie tylko finansowo, ale i organizacyjnie. Zważywszy, że z procesem zwalniania pracownika wiążą się silne emocje, należy wcześniej zaplanować działania, które pomogą pracownikowi zaakceptować nową sytuację.

Od wielu lat tworzone są specjalne programy, które mają na celu nie tylko pomoc pracownikowi w zaakceptowaniu zwolnienia, ale również pomoc w znalezieniu nowego miejsca pracy. Programy takie nazywane outplacemen- tem stosowane są przez przedsiębiorstwa amerykańskie w stosunku do kadry kierowniczej od przeszło 20 lat, a w państwach europejskich od kilku lat.

Najczęściej stosowany outplacement ma charakter indywidualny, kiedy to uruchamia się program pomocy dla jednego konkretnego pracownika. Takimi programami obejmowani są zwykle pracownicy, którzy wnieśli szczególny wkład pracy w funkcjonowanie firmy. Są to najczęściej menedżerowie lub specjaliści z różnych dziedzin. Programem outplacementu można również objąć większą liczbę pracowników, kiedy mamy do czynienia np. ze zwolnieniami grupowymi. Ta jednak forma outplacementu stosowana była dotychczas niezwykle rzadko. Wysokie koszty związane z grupowym outplacemen- tem skłonne są ponosić tylko takie firmy, którym szczególnie zależy na utrzymaniu dobrego wizerunku. Na uruchomienie programów outplacementu decydują się również firmy, w których działają silne związki zawodowe. Wówczas taki program tworzony jest we współpracy ze związkami zawodowymi, a każdy kolejny punkt programu staje się przedmiotem często bardzo trudnych negocjacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>