Przebieg dyskusji

– 1) Wybór przewodniczącego i zagajenie. Referent może w treści wystąpienia przedstawić możliwie wyczerpująco rozmaite punkty widzenia albo wysunąć i starać się obronić swoją tezę, pozostawiając uczestnikom dyskusji przedstawienie innych poglądów i krytykę swego stanowiska,

– 2) Dyskusja. Po wyborze przewodniczącego i zagajeniu niekiedy zabiera głos koreferent, czyli osoba przedstawiająca zagadnienie z innego punktu widzenia. W dobrze zorganizowanej dyskusji zarówno tekst (lub tezy) referatu, jak i koreferatu są udostępnione uczestnikom. Po przedstawieniu stanowiska wobec zagadnienia przez referenta i koreferenta przewodniczący prosi o zadawanie pytań w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości. Dopiero po pytaniach i odpowiedziach otwiera się dyskusję, podczas której należy pamiętać, że:

– im więcej osób zabierze głos, im bardziej różnorodne są stanowiska, tym lepszy będzie wynik dyskusji,

– przy bardzo szeroko ujętym temacie można stosować podział pracy grupując uczestników w mniejsze zespoły, wydzielając im część tematu lub wyodrębniony problem,

– dobre wyniki daje skoncentrowanie dyskusji na wycinkowym zagadnieniu,

– dyskutant powinien trzymać się tematu, a w wypadku odstępstwa współuczestnikom wolno zwrócić uwagę, by mówił do rzeczy,

– jeżeli dyskutant wypowiedział jakieś zdanie, to należy uważać, że je podtrzymuje przez cały czas trwania dyskusji, dopóki nie wycofa się ze swego stanowiska,

– należy unikać stwierdzeń alternatywnych typu: jest tak lub inaczej, ma pan rację lub nie ma, itd., gdyż nie posuwa to dyskusji naprzód:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>