Referencje

Referencje – są metodą bardzo popularną i szeroko stosowaną. Polegają na zbieraniu informacji w formie opinii o kandydatach w firmach, w których uprzednio byli zatrudnieni, na uczelniach, które ukończyli, u osób prywatnych, znaczących w danym środowisku czy branży itd. Poprzez referencje można uzyskać informacje o charakterze formalnym: charakterystyka stanowiska pracy, które kandydat wcześniej zajmował, jak wyglądał jego rozwój zawodowy, a także opinie subiektywne przełożonych, współpracowników np. nt. umiejętności pracy zespołowej, komunikatywności, odpowiedzialności.

Referencje mogą mieć również inny charakter, np. opinii lekarskiej nt. stanu zdrowia. Jeśli w wymaganiach nowego stanowiska pracy są jakieś szczególne kwalifikacje związane ze stanem zdrowia fizycznego czy psychicznego, można zasięgnąć opinii nt. kandydata takich specjalistów, jak np. neurologa, okulisty, psychiatry.

Wiarygodność referencji jest niska, podobnie jak i koszt, natomiast akceptacja stosunkowo wysoka. Najistotniejszym powodem częstego stosowania tej metodyjest łatwość i szybkość wykorzystania, niewymagająca przygotowań ani też szczególnych kwalifikacji od osób przeprowadzających rekrutację. Ujemną stroną referencji jako metody rekrutacyjnej jest na pewno fakt, iż kandydat starający się o pracę wskaże dla udzielenia referencji prawdopodobnie tylko takie osoby, które uczynią to w sposób pozytywny.

Rozmowy kwalifikacyjne- to jeden z najbardziej powszechnych sposobów selekcji, który pozwala sprawdzić informacje umieszczone przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych, ocenić na ile osoba starająca się o pracę przystaje do kultury organizacji, a także zbadać poziom wiedzy oraz różne umiejętności niezbędne do zajęcia danego stanowiska. Badania J.M. Smitha (1991) wskazują na ogromną, można powiedzieć, najwyższą popularność wywiadów kwalifikacyjnych w organizacjach duńskich, fińskich i portugalskich. Można przyjąć, że ta metoda selekcji stosowana jest w przypadku prawie wszystkich stanowisk pracy. Wg badań Levy-Leboyera (1990) wiarygodność jednak tej metody jest niewielka. Wśród najczęstszych powodów zmniejszających wiarygodność wyników rozmowy kwalifikacyjnej wymienia się niekompetencję osób przeprowadzających wywiad, a także subiektywizm osób oceniających, biorących udział w wywiadzie panelowym, wyrażający się w różnym postrzeganiu tych samych kandydatów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>