Sezonowość zatrudnienia

Można zatem zauważyć, że w przypadkach przedsiębiorstw, które stosowały w przeszłości lub obecnie, albo będą wykorzystywać elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy do zatrudnienia pracowników, przekonanie co do korzyści płynących z tego faktu wydaje się nie podlegać dyskusji. Wskazuje na to zarówno uzasadnienie potrzeby korzystania z tych form, jak i niewielka porównywalnie populacja tych przedsiębiorców, którzy nie upatrują w tym sposobie postępowania żadnych efektów przydatnych dla ich firm.

Ze względu na fakt, iż jednym z istotniejszych czynników motywujących pracodawców do wykorzystywania nietypowych form pracy okazała się (zgodnie z założeniami) (Abraham 1988, s. 288-311) sezonowość zatrudnienia. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, iż zjawisko sezonowości zatrudnienia występuje jedynie w przypadku 24% spośród badanych firm. Aż 73% przedstawicieli MSP stwierdziło, iż nie dotyczy ono ich firmy, zaś 3% wskazało odpowiedź „trudno powiedzieć”.

Miesiącami, w których zatrudnionych jest najwięcej pracowników to lipiec i sierpień (wykres 3). Generalnie, liczba zatrudnionych zaczyna wyraźnie wzrastać w maju, by zacząć spadać we wrześniu. W tym okresie można się spodziewać zwiększonego zapotrzebowania na pracowników tymczasowych. Z kolei miesiącami, w których zatrudnionych jest najmniej pracowników, to luty i marzec. Okres wyraźnego spadku zatrudnienia zaczyna się w październiku, kończy zaś kwietniu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>