Standaryzacja stanowisk pracy tymczasowej w przedsiębiorstwach

Identyfikacja stanowisk pracy stanowiła pierwszy etap prowadzonego badania. W dalszej kolejności, wobec każdego zgłoszonego stanowiska przedsiębiorcy byli zobligowani do określenia listy kwalifikacji, które ich zdaniem są niezbędne do pracy na danym stanowisku. Ze względu na ogólny i niezdefiniowanych charakter pojęcia „kwalifikacje”, przedsiębiorcy wskazywali różne elementy, począwszy od podstawowych umiejętności nabytych w drodze edukacji formalnej, a skończywszy na ogólnym stanie zdrowia oraz cechach charakteru. Zgodnie z definicją, przez kwalifikacje należy rozumieć zbiór umiejętności nabytych lub wrodzonych oraz cech psychofizycznych, charakteryzujących pracownika. W związku z powyższym podziałem, kwalifikacje zgłoszone przez przedsiębiorców podzielone zostały na dwie grupy: umiejętności oraz cechy psychofizyczne.

Podobnie, jak w przypadku stanowisk pracy, również w przypadku umiejętności oraz cech psychofizycznych zgłoszone zostało wiele wymagań: 239 po stronie umiejętności oraz 102 po stronie cech psychofizycznych. Wiele z tych kwalifikacji miało zbliżony charakter, często wręcz różniący się pojedynczymi zwrotami. W rezultacie, te umiejętności i cechy zostały wystandaryzowane i pogrupowane w 118 umiejętności oraz 28 cech psychofizycznych. Mimo tego, spośród wszystkich grup umiejętności aż 80 występuje wyłącznie raz, 18 grup umiejętności wymienionych zostało dwa razy, 6 umiejętności trzy razy. Najbardziej pożądaną przez pracodawców umiejętnością jest „znajomość obsługi komputera”, na którą wskazało aż 19 przedsiębiorców. Również poszukiwanymi umiejętnościami są „umiejętność obsługi klienta” wymieniana 12 razy, „znajomość obsługi kasy fiskalnej” wymieniana 11 razy, „wykształcenie kierunkowe” wymieniane 10 razy, „znajomość technik sprzedaży” – 8 razy, „praktyka” – 7 razy itp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>