Stanowiska pod względem częstotliwości występowania

Wśród 79 przedsiębiorstw, które wskazały posiadanie stanowisk pracy tymczasowej, nadających się do standaryzacji, najwięcej, bo aż 65,9%, wskazało wyłącznie 1 takie stanowisko, co może być oznaką niskiej znajomości specyfiki pracy tymczasowej lub też niezrozumienia pojęcia standaryzacji. Z drugiej strony, w grupie badanych podmiotów ponad 34% zidentyfikowało więcej niż 1 stanowisko pracy tymczasowej możliwe do standaryzacji, przy czym 29,1% określiło 2 stanowiska pracy do standaryzacji, 2,5% 3 stanowiska pracy oraz również 2,5% 4 stanowiska pracy.

W wyniku przeprowadzonych badań zidentyfikowanych zostało łącznie 112 stanowisk pracy tymczasowej możliwych do standaryzacji. Część z nich została wymieniona wielokrotnie, były jednak takie stanowiska, które zostały nazwane inaczej, natomiast z opisu stanowiska wynikało, że przedsiębiorca ma na myśli „typowe” stanowisko pracy. Ze względu na występujące podobieństwa w opisie stanowisk, zostały one pogrupowane, w wyniku czego otrzymano 61 grup stanowisk pracy. Duża ich część występuje więcej niż raz, lecz dominują stanowiska pojedyncze – zindywidualizowane.

W grupie otrzymanych stanowisk, najczęściej „pojawia się sprzedawca (aż dziewięć razy!)”. Popularność tego stanowiska wynika z jednej strony z ogólnego charakteru tego stanowiska oraz z faktu, że większość z badanych firm to przedsiębiorstwa handlowe, ale również jest to potwierdzeniem tego, że przedsiębiorstwa w województwie podkarpackim mają stosunkowo słabo rozwinięte działy sprzedaży – brak jest wykwalifikowanych w tym zakresie pracowników. Należy również dodać, że w grupie stanowisk pracy, obok stanowiska „sprzedawca” znajdują się liczne stanowiska nierozerwalnie z nim związane: sprzedawca-magazynier, sprzedawca-kasj er, sprzedawca-kierowca.

Kolejnym stanowiskiem pod względem częstotliwości występowania jest księgowy – stanowisko to pojawiło się sześć razy. Należy podkreślić, że jest to stanowisko również ogólne, gdyż pod tą nazwą część pracodawców miała na myśli osobę z kwalifikacjami głównego księgowego lub samodzielnego księgowego, a część z kwalifikacjami pracownika księgowości. To drugie znaczenie odpowiada również innemu zgłoszonemu stanowisku – referenta ds. księgowych, które również pojawiło się więcej niż raz – trzy razy.

W kolejnej grupie stanowisk również pojawiają się stanowiska podobne, wymagające zbieżnych kwalifikacji. Do takich stanowisk można zaliczyć przedstawiciela handlowego, występującego pięć razy, oraz handlowca, który został wymieniony przez czterech pracodawców.

Do pozostałych stanowisk pracy tymczasowej, występujących więcej niż raz, należą: magazynier, pracownik administracyjny, kucharz, pracownik ds. obsługi klientów, pracownik biurowy, kierowca, sekretarka, barman-kelner, grafik komputerowy, monter płyt kartonowo-gipsowych, recepcjonista, serwisant sprzętu komputerowego, specjalista ds. turystyki, specjalista ds. marketingu, stolarz. Wśród wymienionych powyżej najczęściej występujących stanowisk pracy dominują stanowiska o charakterze administracyjno-biurowym, natomiast stosunkowo mało jest stanowisk typowo zawodowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>