Staranie się o pracę cz. III

Jeśli jesteś uzależniony (papierosy, alkohol, narkotyki i inne), a potrzeba używek dominuje wśród innych potrzeb, to maleje zarówno twoja uroda, jak i wydajność pracownicza – jest to łatwo zauważalne. Podczas pierwszej rozmowy z przyszłym pracodawcą, jeśli palisz papierosy, powstrzymaj się od tej czynności, nawet gdyby rozmowa trwała długo, a pracodawca przyzwolił na palenie. Rada ta odnosi się również do alkoholu. Dla pracodawcy tego typu sytuacje są znakomitym testem dla kandydata: b) przygotowanie do rozmowy z pracodawcą:

– przedstawienie się (imię i nazwisko, wiek, stan cywilny, adres zamieszkania),

– zaprezentowanie kwalifikacji, a więc: wykształcenie, ukończona(e) szkoła(y), kursy, nabyte uprawnienia i umiejętności, zainteresowania, ewentualne osiągnięcia, znajomość języków obcych, technik biurowych itp.,

– dotychczasowe doświadczenia pracownicze i zawodowe, przebieg pracy zawodowej (nie dotyczy absolwentów szkoły), doświadczenia społeczne, wiedza i umiejętności nabyte drogą samokształcenia.

Obecnie coraz większe oczekiwania i wymagania od kandydatów do pracy wymuszają od kandydata inwestowania w siebie, czyli w swoją wiedzę, umiejętności (by być kompetentnym zawodowo i społecznie) oraz w swój wygląd (by być akceptowanym).

– 4. Zapytanie (przedstawiciela zakładu, szefa) o charakterystykę zakładu i trybu oraz stylu pracy w zakładzie, o warunki pracy, płacy, awanse, perspektywy, kondycję finansową zakładu, plany rozwojowe itp. Dla kandydata traktującego poważnie i odpowiedzialnie ofertę pracy tego typu informacje są niezwykle istotne przy podejmowaniu decyzji, a pytania o nie są dla pracodawcy wskaźnikiem, iż kandydat pragnie świadomie i odpowiedzialnie podjąć decyzję o pracy:

– 5. Zapytanie o przyjęcie oferty. Jeśli odpowiedź jest negatywna, to warto się dowiedzieć dlaczego. Odpowiedź na tego typu pytanie może zawierać istotne informacje dla kandydata o ważnych i rzeczywistych powodach, między innymi tkwiących w nim samym. Jeżeli natomiast odpowiedź jest pozytywna, to należy zapytać, jakie warunki oferuje pracodawca, czy będzie to praca na podstawie umowy zlecenia, czy na podstawie umowy o pracę na czas określony, nieokreślony, umowy o dzieło itp.:

– 6. Negocjowanie warunków pracy i płac. Sam fakt, że pracę podejmujemy na podstawie umowy wskazuje na możliwość negocjowania zawartych w niej warunków. Szczególnie ważnym momentem poprzedzającym podpisanie umowy (zawarcie umowy) jest analiza jej treści. Jeśli nie jest ona dla nas w pełni zrozumiała, warto jej treść skonsultować ze specjalistą od prawa pracy. Zawarcie bowiem umowy jest dwustronnym zobowiązaniem do jej przestrzegania, a ewentualne niekorzystne dla pracownika formuły, po podpisaniu, świadczą o jego zgodzie na warunki i konsekwencje umowy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>