Zainteresowania i wartości i postawy społeczne

Osobowość odzwierciedla się po części w tym, co kto lubi robić, w czym znajduje przyjemność, co wysoko ceni. Postawy społeczne. Człowiek musi przyjąć określoną postawę w stosunku do różnych elementów współczesnej mu kultury. Postawa ta ujawniaja pewne aspekty jego osobowości, takie jak np.: autorytarnośc, egalitaryzm czy dog- matyzm.

Sposób wyrażania i styl bycia. Bardzo często, gdy charakteryzujemy kogoś, mówimy coś o jego sposobie bycia, np. uprzejmy, gadatliwy, konsekwentny, niezdecydowany, towarzyski, krytyczny. Istnieje wiele cech osobowości, które wydają się dość niezależne od wyrażanych treści, będą one występować w domu i w biurze, na spotkaniu towarzyskim i na zebraniach zawodowych. Te cechy ekspresji i stylu pojawiają się zwykle w stosunkach z innymi ludźmi.

Skłonności patologiczne. Czasem łatwiej jest scharakteryzować chorobę niż zdrowie, dlatego też jednym ze sposobów opisywania normalnej osobowości jest określenie jej cech jako odbiegających od innych w kierunku tej czy innej choroby psychicznej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>