Zasady postępowania wobec klienta

– A. W zakresie pierwszego kontaktu z klientem:

– 1. Wykaż zadowolenie z faktu, że przyszedł do zakładu i do ciebie,

– 2. Objaśnij, jakiego typu usługi wykonuje się w zakładzie,

– 3. Pokaż prospekty, programy, kalkulacje itp.,

– 4. Zachęć klienta do samodzielnego wyboru usług:

– B. W zakresie oceny problemów klienta, doradztwa i pośrednictwa:

– 1. Nie krytykuj klienta,

– 2. Nie udzielaj rad w postaci recept, lecz objaśnij, od czego może zależeć jego problem,

– 3. Krytykuj tylko takie postępowanie klienta, które ma wpływ na zaniedbania gospodarcze lub jest nieuczciwe:

– C. W zakresie wykonywania zleconych zadań:

– 1. Bądź wrażliwy na reakcje klienta i jego potrzeby,

– 2. Wykonuj zadanie wyjaśniając, dlaczego robisz tak, a nie inaczej,

– 3. Opisz zakładane rezultaty zabiegu lub działań oraz poinformuj o ewentualnej potrzebie ciągłości prac lub ich powtórzenia,

– 4. Poinformuj o ewentualnych skutkach lub reakcjach na niektóre decyzje ekonomiczno-gospodarcze:

– D. W zakresie werbalnego kontaktu z klientem:

– 1. Prowadź rozmowy w taki sposób, aby klient miał możliwość ’’słownego rozładowania się” nawet, gdy nie zgadzasz się z jego wypowiedziami (ocenami, kryteriami, opiniami, itp.),

– 2. Bądź uprzejmy, taktowny i kompromisowy podczas rozmowy,

– 3. Nie narzucaj własnego ’’zdania”, własnej opinii, oceny,

– 4. Zachowuj się tak, jakby problemy klienta były dla ciebie, obok pracy zawodowej, najważniejsze, wykaż, że interesują cię one i że współodczuwasz je.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>