Bio-dane

Testy kognitywne- testy zdolności poznawczych, wskazują wysoki stopień niezawodności w stosunku do takich cech, jak ogólne zdolności umysłowe czy też ogólny poziom inteligencji. Testy kognitywne mogą być stosowane w odniesieniu do wszystkich stanowisk pracy. Jednak mimo relatywnie niskich kosztów zastosowania tej metody, wykorzystuje się ją głównie w przypadkach obsadzania stanowisk kierowniczych, specjalistów bądź innych wymagających szczególnych zdolności umysłowych.

Bio-dane – jest metodą, w której wykorzystywane są dane biograficzne kandydatów do badania korelacji z odpowiednio dobranymi kryteriami. Takimi kryteriami mogą być wyniki w pracy, absencja, charakter wykonywanych prac. Abyjednak można było wykonywać tego rodzaju badania, konieczne jest okresowe (co 2-3 lata) dokonywanie korekty, np. badania korelacji: wyników pracy z danymi biograficznymi. W ten sposób uzyskane wyniki mogą stanowić punkt odniesienia dla badań przeprowadzanych w procesie rekrutacji. Wiarygodność metody może być uzależniona również od doboru i analizy danych biograficznych. Jeśli np. w próbie poddanej badaniu znajdzie się większa ilość osób podobnych ze względu na jedną cechę np. płeć, pochodzenie społeczne czy przynależność do mniejszości narodowej i uzyskany zostanie pozytywny wynik w korelacji z wybranymi kryteriami oceny, bez szczegółowej analizy nie będzie można sprawdzić, czy nie mamy do czynienia z tendencyjnością.

Metoda bio-danych w stosunku do testów praktycznych czy ośrodków oceny jest znacznie tańsza w przygotowaniu i wykorzystaniu, jednak jej akceptacja wśród praktyków i wiarygodność jest umiarkowana. Stosunkowo największą popularnością cieszy się w państwach skandynawskich: Danii, Szwecji, Norwegii oraz w Portugalii (tabela 2).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>