Cechy osobowości

Dana osobowość jest oczywiście produktem swego rozwoju, lecz ocenia się ją czy też charakteryzuje według tego, w jaki sposób przejawia się ona aktualnie. Zgodnie z rozwojowym i sytuacyjnym punktem widzenia możemy powiedzieć, że aktualną osobowość można zrozumieć na podstawie jej historii rozwoju, a określić na podstawie aktualnych działań. Tak więc interesuje nas, w jaki sposób dana osoba obecnie układa swe stosunki z innymi ludźmi, chociaż mogła ona wieloma drogami dojść do tego, jaka jest w tej chwili.

Schemat przedstawia osobowość jako zintegrowaną całość, na którą można patrzeć z różnych stron. Cechy fizyczne i temperament. Właściwości fizyczne danego człowieka, takie jak wzrost, siła, wdzięk, wygląd zewnętrzny stają się aspektami jego osobowości, a to ze względu na sposób, w jaki oddziałują na innych ludzi, a także dlatego, że oddziaływania te kształtują jego wyobrażenia o sobie samym, pochlebne lub niepochlebne. Charakterystyczne usposobienie danej osoby określa się jako temperament i uważa się, że jest on zależny od pewnych dziedzin fizjologicznych struktur, np. od ogólnej reaktywności autonomicznego układu nerwowego lub od poziomu aktywności różnych gruczołów dokrewnych.

Uzdolnienia intelektualne i inne. Osobowość obejmuje całą dziedzinę różnic indywidualnych. Należy pamiętać, że uzdolnienia intelektualne również są częścią osobowości, chociaż rozróżniamy czasem ’’testy inteligencji” i ’’testy osobowości”. Inne uzdolnienia, np. umiejętności potrzebne do gry na jakimś instrumencie muzycznym stanowią także element osobowości. Rozwinięte poczucie humoru wymaga szybkiego chwytania przenośni i aluzji, wykrywanie podobieństw i niezgodności zależy w wysokim stopniu od inteligencji. Jest rzeczą oczywistą, iż osobowość i uzdolnienia są powiązane ze sobą na wiele sposobów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>