Ekspatriacja i repatriacja pracowników cz. II

W zależności m.in. od indywidualnych celów pracownika, a także warunków, jakie stwarza firma, okres ekspatriacji pracownika może trwać kilka lat i dłużej. Po tym okresie następuje repatriacja pracownika, czyli powrót do pierwszego miejsca pracy, lub też całkowita zmiana firmy. W większości przypadków pracownicy decydują się na powrót po okresie od 2 do 5 lat.

Istnieje wiele powodów, dla których pracownicy skracają swój pobyt za granicą, mimo innych wcześniejszych planów. Jedną z przyczyn wcześniejszej repatriacji jest sytuacja rodzinna pracownika, np. chęć edukowania dzieci we własnym kraju, w rodzimym środowisku. Często też ani pracownicy, ani ich rodziny nie czują się szczęśliwi w nowych warunkach. Wskutek tego produktywność pracownika może znacznie się obniżyć.

Omawiając przyczyny repatriacji należy uwzględnić sytuacje, które często powstają w nowym miejscu pracy na skutek konfliktów interpersonalnych, trudności w dostosowaniu się do nowych oczekiwań i warunków pracy. Również po powrocie do kraju, niektórzy repatrianci mają poważne problemy z aklimatyzacją. Mogą odczuwać, że ich zagraniczne doświadczenia nie są dość wysoko doceniane przez firmę. Czują się niedoceniani, jeśli powierza się im te same zadania, które wykonywali przed wyjazdem. Z drugiej strony, w czasie ich nieobecności w firmie zachodziły zmiany, których pracownik nie do końcajest świadomy. W obliczu zmian np. w organizacji pracy, w relacjach interpersonalnych, w technologii, aklimatyzacja repatrianta może stać się długim i trudnym procesem. Jednym z wskaźników odzwierciedlających przebieg procesu aklimatyzacji repatriantówjest efektywność pracy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>