Ekspatriacja i repatriacja pracowników

W dużych międzynarodowych korporacjach rekrutacja stanowi często wyodrębniony, ogromny obszar działalności, w którym rocznie dokonuje się rekrutacji pracowników spośród setek, a nawet tysięcy kandydatów do pracy, w oddziałach (firmach) na całym świecie. Charakterystycznymi zjawiskami w rekrutacji międzynarodowych korporacji są ekspatriacja i repatriacja pracowników. Ekspatriacja wiąże się z przemieszczeniami pracowników w obrębie korporacji, z przechodzeniem na stanowiska pracy w innych krajach. Repatriacja oznacza powrót pracowników do macierzystego miejsca pracy w obrębie firmy, w której rozpoczynali swoją karierę zawodową. Zjawiska są powszechne od wielu lat, dotyczą najczęściej stanowisk menedżerów lub specjalistów z wysokimi kwalifikacjami.

Przyczyn ekspatriacji pracowników może być wiele. Na pewno decyzja o zmianie miejsca pracy nie może być przypadkowa. Może wynikać z konieczności wsparcia firmy w innym kraju pracownikami o szczególnych kwalifikacjach i doświadczeniach. Może również stanowić jeden z etapów planowanej ścieżki kariery zawodowej pracownika. Zdobywanie doświadczeń w pracy na innych rynkach, w nowych warunkach i otoczeniu firmy może w istotny sposób przyczynić się do dalszego awansowania pracownika.

Nie bez znaczenia są indywidualne cele samych pracowników, którzy decydują się na ekspatriację, czyli podjęcie pracy w firmie poza granicami swojego kraju. Już w latach 70-tych badania10, prowadzone wśród personelu pracującego za granicą, wskazywały na istotność indywidualnych celów pracowników w motywacji do zmiany miejsca pracy. Do najistotniejszych zaliczyć należy: szansę na awans, zwiększenie dochodów, a w związku z tym wyższe uznanie, zapewnienie bezpieczeństwa zatrudnienia, często uzyskania autonomii w pracy na nowym stanowisku. Wysokie znaczenie znalazły również takie indywidualne cele, jak: uzyskanie realnych korzyści z sukcesów firmy, zwiększenie ilości wolnego czasu, możliwość pracy w sprawnym, efektywnym dziale czy zespole, a także sprzyjająca atmosfera w nowym miejscu pracy. Zmiana miejsca pracy pozwala na podniesienie własnych kwalifikacji poprzez szkolenia, nowe wyzwania wzbogacające wiedzę i doświadczenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>