Motywy wykorzystywania nietypowych form pracy w działalności firmy

Kolejnym problemem badawczym była próba określenia motywów wykorzystywania nietypowych form pracy w działalności firmy. Na podstawie badań prowadzonych w krajach europejskich, oraz w USA można przedstawić najczęstsze wskazywane przez pracodawców powody zatrudniania pracowników w oparciu o nietypowe formy zatrudnienia (Burgess, Connel, red., 2004: Houseman, 1999, s. 9-10: Houseman, Pol i vka 1999)9. Są to:

– dostosowanie zatrudnienia do zmian sezonowych oraz nieprzewidywalnych wydarzeń,

– uelastycznienie zatrudnienia przez zmniejszenie liczby zatrudnianych na stale w pełnym wymiarze czasu pracy,

– obniżenie kosztów pracy, tak bezpośrednich, jak i pośrednich,

– sprawdzenie – rekrutacja pracowników.

W ramach referowanych badań najczęściej wskazywanym powodem wykorzystywania nietypowych form zatrudnienia okazuje się konieczność utrzymania elastyczności zatrudniania związanej z sezonowością (29 wskazań) oraz testowanie pracownika (23 wskazania).10 Wyraźnie rzadziej wskazywano są powody związane z „prostotą” tej formy zatrudnienia, z faktem, iż pozwala ona obniżyć koszty oraz działa mobilizująco na pracowników i pozwala szybko ich zatrudniać (od 4 do 10 wskazań). Pojedyncze wskazania dotyczyły takich powodów, jak konieczność zastąpienia pracownika, występowanie pewnych ograniczeń prawnych, oraz fakt, że niektóre z nietypowych form zatrudnienia nie nakładają żadnych ograniczeń czasowych i nie wiążą pracodawcy z pracownikiem na stałe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>