Potrzeby szkoleniowe osób poszukujących

Jak wynika z przedstawionej analizy, potrzeby szkoleniowe osób poszukujących pracy mają istotny związek z obserwowaną przez nich sytuacją na rynku pracy, ale również wynikają z indywidualnych odczuć dotyczących zapotrzebowania na określone kwalifikacje. Potwierdza to również badanie dotyczące znaczenia najważniejszych – ich zdaniem – dla pracodawców umiejętności, które najbardziej ułatwiają znalezienie pracy. Spośród zaproponowanych wariantów odpowiedzi respondenci uznali, że największe znaczenie dla szybkiego znalezienia pracy ma znajomość języków obcych (670 wskazań)17. Częściej na tę umiejętność wskazywały kobiety niż mężczyźni, mieszkańcy wsi, ludzie młodzi oraz ci, którzy mieli wykształcenie średnie zawodowe. Porównywalne zapotrzebowanie pracodawców występuje – zdaniem respondentów – w zakresie umiejętności obsługi komputera (625 wskazań)18. Natomiast znacznie mniejsze znaczenie dla porównywalnie szybkiego znalezienia pracy ma posiadanie prawa jazdy (408 wskazań), umiejętność pracy zespołowej (247 wskazań), kwalifikacje specyficzne dla danego stanowiska pracy (203 wskazania)19, znajomość zasad rachunkowości i księgowości (125 wskazań), a prawie nieistotna bądź nieistotna jest znajomość podstawowych elementów prawa (51 wskazań), znajomości (4 wskazania), wyższe wykształcenie (3 wskazania), staż pracy, dyspozycyjność oraz umiejętności interpersonalne (po 1 wskazaniu).

Respondenci mieli możliwość wielokrotnego wyboru, a zatem liczba wskazań jest większa niż 1043. Częściej wskazywały na tę umiejętność kobiety niż mężczyźni, mieszkańcy wsi, osoby powyżej 25. roku życia oraz osoby mające wykształcenie średnie zawodowe.

W ramach pożądanych przez pracodawców zawodów i specjalności pojawiły się następujące: obsługa kas fiskalnych, kucharz, księgowy, zawody budowlane, operator wózków widłowych oraz spawacz. Inne kategorie zawodów, identyfikowane w ramach kwalifikacji specyficznych dla danego stanowiska pracy, były raczej jednostkowe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>