Przyszłościowy charakter pracy tymczasowej

O „przyszłościowym” charakterze pracy tymczasowej świadczy również fakt, iż istotnym powodem wykorzystywania nietypowych form zatrudnienia w badanych firmach jest sezonowość. Niestety, zmianie nie ulega „struktura” zawodowa pracowników, którym zaoferuje się pracę. Aż 66% wszystkich planowanych miejsc pracy związanych jest z prostymi pracami w budownictwie. W związku z tym przedstawiciele MSP preferować będą raczej mężczyzn niż kobiety, osoby w średnim wieku (do 44. roku życia). Sezonowość tego typu prac wskazuje jednocześnie, iż największe – jak wynika z przeprowadzonych badań – zapotrzebowanie na pracowników tymczasowych występować będzie w miesiącach letnich: od maja do września (ze szczytem w lipcu i sierpniu).

Pocieszające, iż większe zapotrzebowanie na kobiety niż mężczyzn występuje w przypadku zawodów, do wykonywania których niezbędne jest posiadanie wykształcenia wyższego (inspektor d/s turystyki, księgowy, grafik komputerowy oraz pracownik administracyjno-biurowy). Pod tym względem trudno jest ustalić jednolity, uniwersalny wzór. W zależności od tego, który sektor gospodarki przede wszystkim korzysta z pracowników czasowych, występują znaczne różnice między krajami. W Szwecji wśród pracowników agencji pracy tymczasowej jest porównywalny odsetek kobiet i mężczyzn. Więcej mężczyzn pracuje przez agencje pracy tymczasowej w Niemczech (76,5%), Hiszpanii (57,2%) oraz Francji (70%). Z kolei więcej kobiet niż mężczyzn pracuje w agencjach pracy tymczasowej w Finlandii (55%) oraz Danii (70%). W Holandii mężczyźni stanowią 54%, a kobiety 46% zatrudnionych przez agencje pracy tymczasowej {Temporary…).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>