Sytuacje trudne, konflikty i ich rozwiązywanie cz. II

Wszystko to stanowi możliwe źródła frustracji i konfliktów. Czy sprzeczności interesów nieuchronnie prowadzić muszą do konfliktów? Zapobieganie konfliktom nie jest łatwe. Realizacja tego zadania wiąże się, jak wynika z powyższego wyliczenia, z wieloma czynnikami, na które kierownictwo zakładu nie zawsze ma wpływ.

W zakładzie można jednak zapewnić podstawowe warunki ograniczenia konfliktów do minimum. Jednym z tych warunków jest właściwa organizacja pracy odpowiadająca wszystkim zadaniom zakładu i zapewnienie wszystkiego, co niezbędne, aby zakład należycie funkcjonował, zapewniając ekonomiczne rezultaty.

Drugi warunek wiąże się z zasadami wynagrodzeń. Muszą być jasne i zrozumiałe dla pracownika oraz skrupulatnie przestrzegane. Przede wszystkim muszą być sprawiedliwe, czyli uwzględniać kwalifikacje, faktyczny wkład pracy i wysiłek pracownika, jego odpowiedzialność oraz być zgodne z prestiżem poszczególnych stanowisk i zawodów.

Trzeci warunek łączy się z poprzednimi i polega na sprawnym systemie informacji, obejmującym bezwzględnie wszystkie sprawy mające znaczenie dla pracowników. Właściwa łączność i wymiana informacji w zakładzie i z jego otoczeniem stwarza odpowiednią płaszczyznę współpracy, przeciwdziała plotkom, które są podłożem najtrudniejszych do rozwiązania konfliktów irracjonalnych, gdyż liczą się w nich nie fakty, lecz wyobrażenia, podejrzenia, przypuszczenia, wymagające długotrwałego i nie zawsze efektywnego poszukiwania prawdy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>