Ważny jest styl zapobiegania i rozwiązywania konfliktów

Najogólniej mówiąc, zapobieganie konfliktom polega przede wszystkim na eliminowaniu takich zjawisk, które przez pracowników odczuwane są jako bezpośrednie przyczyny (przeszkody) zarówno w zakresie wywiązywania się z obowiązków, zaspokojenia ambicji zawodowych, jak i osiągania rzetelnych zarobków i zajmowania należnej związanej z własnymi kwalifikacjami pozycji społecznej.

Zapamiętaj: ważny jest styl zapobiegania i rozwiązywania konfliktów. Zarówno sytuacje trudne, jak i konflikty mogą występować w trzech płaszczyznach:

– w sferze intrapersonalnej, a więc wtedy, gdy osobnik przeżywa konflikt wewnętrzny:

– w płaszczyźnie interpersonalnej, gdy między dwojgiem ludzi, np. kolegami w pracy powstają zadrażnienia, antypatie, konflikty merytoryczne itp.:

– w płaszczyźnie społecznej, co polega na konflikcie pomiędzy pracownikiem a grupą pracowników lub pomiędzy grupami pracowniczymi, np. kierownictwo-pracownicy, pracownicy-klienci. Wyróżnia się trzy zasadnicze grupy konfliktów. Konflikty między:

– dążeniem a dążeniem,

– unikaniem a unikaniem,

– dążeniem a unikaniem.

Konflikt między dążeniem a dążeniem ma miejsce wtedy, kiedy występują dwa atrakcyjne dla nas cele, a tylko jeden z nich może być osiągnięty. Konflikt tego typu będzie przeżywał ktoś, kto ma do wyboru dwie jednakowo atrakcyjne posady i nie może się zdecydować, którą z nich wybrać. Może się zdarzyć, że długie wybieranie lepszej posady spowoduje stratę obu. Będzie to negatywne następstwo konfliktu i może wywołać stres psychiczny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>