Technia przygotowania konspektu wystąpienia cz. II

Wskazane jest, aby przygotowany materiał i konspekt wystąpienia autor poddał analizie, która obejmuje m.in. zastanowienie się:

– czy zasadnicza myśl, zasadnicza teza jest dostatecznie silnie zaakcentowana i uargumentowana,

– czy zagadnienia i problemy mniejszej wagi potraktowano właściwie, z umiarem,

– czy układ (treść) wystąpienia jest przejrzysty i logiczny,

– czy wnioski są poprawnie sformułowane i zgodne z założonym celem wystąpienia,

– czy nie ma niepotrzebnych zwrotów.

– Na zakończenie kilka zasad wystąpienia publicznego:

– 1. Na wstępie, należy słuchaczom wyjaśnić, czego dotyczy nasze wystąpienie i jaki jest jego cel,

– 2. Jednym z naczelnych zadań ’’wygłaszającego” jest doprowadzenie do tego, aby zmienić słuchaczy w uczestników poprzez atrakcyjną formę wystąpienia wzbudzającą ich zainteresowanie,

– 3. Ważnym momentem jest nawiązywanie do doświadczeń i zainteresowań uczestników. Im coś jest bliższe człowiekowi, tym gotów jest bardziej się tym zainteresować,

– 4. Istotny jest sposób mówienia, styl. Dużym błędem jest koncentrowanie się wyłącznie na formie wypowiedzi i ’’ozdobnikach”. Wielu ludzi słysząc własny głos odczuwa wielką przyjemność i satysfakcję, zapomina o tym, iż odbiorca w zasadzie zorientowany jest na konkretną informację. Jasne przedstawienie treści, brak ozdobników słownych i figur retorycznych, zwięzłość, rzeczowość, przejrzysta i prosta konstrukcja, streszczenie przy końcu wystąpienia zasadniczych myśli i sprecyzowanie własnego stanowiska oraz poczucie humoru – oto czego wymaga współczesne audytorium od prelegenta1.

– 5. Zwracać trzeba uwagę na przytaczane liczby i przykłady oraz prezentowane wykresy. Należy skąpić liczb i ogólnych danych faktycznych, nie należy skąpić przykładów z życia,

– 6. Szczególną uwagę należy zwrócić na początek wystąpienia, na pierwsze słowa, pierwsze zdania. Dobry początek, który prelegent powinien sobie jak najstaranniej obmyśleć, uwzględniając posiadane przez siebie dane o audytorium, jest jednak tylko połową zadania. Druga połowa, to utrzymanie tej uwagi, którą zdobyło się na wstępie,

– 7. Ważne jest obserwowanie audytorium w toku wygłaszania treści wystąpienia. Dobry prelegent zauważy natychmiast, czy jego słuchacze zasypiają, czy jeszcze nie, co ich porusza, a co irytuje itp. W zależności więc od reakcji odbiorców należy modyfikować treść lub strukturę wystąpienia, zmienić tempo, natężenie i ton głosu, zmienić formę, a nawet skrócić je.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>