Uroda – styl życia – sukces

Obecnie zajmiemy się poszukiwaniem zależności pomiędzy urodą jako wartością, kosmetyką jako środkiem urzeczywistniania tej wartości a stylem życia. Urodę można traktować jako wartość samą w sobie, np. gdy ktoś dba o urodę, bo to lubi, bo lubi postrzegać siebie jako człowieka urodziwego, albo jako wartość, która służy jako środek do osiągnięcia innej wartości, np. przekonanie o własnej urodzie może wpłynąć na samopoczucie lub poprzez kreowanie własnej urody i jej odpowiednie manifestowanie do zdobycia lepszej pozycji społecznej, towarzyskiej, koleżeńskiej, partnerskiej, lepszej pozycji zawodowej, politycznej itp. W obecnej sytuacji na rynku pracy instrumentalne traktowanie urody przez jej właściciela może służyć wręcz uzyskaniu pracy lub poprawie statusu materialnego, np. poprzez atrakcyjniejszą finansowo pracę lub propozycję dodatkowej pracy.

Związek urody z kosmetyką jest chyba dość oczywisty, natomiast relacja pomiędzy stylem życia a urodą lub odwrotnie zaczyna nam się dopiero jawić. Aby próbować ustalić ten związek, trzeba najpierw określić, czym jest styl życia, jest to bowiem nowy człon wyartykułowanej w tytule podrozdziału zależności. Styl życia stanowi manifestację odrębności. Warunkiem tego jest przyjęcie założenia, że człowiek zachowuje się w taki sposób, aby realizować wyobrażenia zarówno własnej osoby, jak i grupy społecznej, z którą się identyfikuje.

Styl życia może kształtować się nie tylko spontanicznie, ale także w wyniku świadomych decyzji ludzi dążących do doskonalenia siebie i otoczenia społecznego. A. Siciński proponuje, aby przez określenie ’’styl życia” rozumieć zakres i formy codziennych zachowań człowieka lub grup ludzkich, specyficzne dla ich usytuowania społecznego oraz postrzegane jako charakterystyczne dla ich położenia, a dzięki temu umożliwiające szeroko rozumianą społeczną lokalizację innych ludzi1.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>