Dodatek na pokrycie kosztów przeprowadzki (relocation allowance)

Zmiana miejsca zamieszkania pociąga za sobą koszty związane z przeprowadzką, im bardziej odległy kraj przeznaczenia, tym większe wydatki, dlatego niektóre firmy oferują swoim pracownikom pomoc w postaci finansowania:

– opłat za ekspedycję rzeczy ekspatrianta,

– opłat za transport,

– opłat za składowanie przedmiotów pozostających w kraju lub przewożonych za granicę,

– pokrycie kosztów związanych ze sprzedażą niektórych przedmiotów w kraju macierzystym (np. samochodu, mebli),

– pokrycie opłat związanych z kupnem niezbędnych przedmiotów w kraju gościnnym.

Dodatek wypłacany jest zazwyczaj awansem, w postaci kwoty o ściśle określonej wysokości. Firmy nie chcą pokrywać faktycznych kosztów przeprowadzki w oparciu o przedstawione rachunki, ponieważ taka forma pomocy nie skłania ekspatriantów do minimalizacji wydatków.

Ekspatrianci wyjeżdżający razem z dzieci w wieku szkolnym muszą zapewnić im kontynuację nauki. W wielu krajach opłaty związane z edukacją są wysokie, jest to więc kolejny problem do rozwiązania w ramach polityki wynagradzania PCN i TCN. W praktyce dotacja może obejmować następujące opłaty:

– wpisowe,

– czesne,

– naukę języka kraju gościnnego,

– książki, niezbędne przybory i umundurowanie (jeślijest wymagane w szkole),

– transport do szkoły,

– zakwaterowanie i wyżywienie, jeżeli szkoła znajduje się z dala od miejsca zamieszkania i pracy rodziców.

Pracodawca może pokrywać wymienione opłaty w całości lub tylko w określonej części. Dodatki na edukację dzieci zarezerwowane są zazwyczaj dla tych pracowników, którzy będą przebywać za granicą przez kilka lat. Dodatek na edukację dzieci wypłacany jest zarówno PCN jak i TCN, w takiej samej wysokości. Dofinansowanie nie obejmuje młodzieży studiującej, chociaż zdarzają się wyjątki.

Do niedawna japońskie firmy międzynarodowe nie zezwalały ekspatrian- tom na zabieranie ze sobą współmałżonków i dzieci, nawet jeśli kontrakt obejmował kilka lat. Powoli ta tendencja ulega zmianie, wyliczono bowiem, że porównywalny dodatek wypłacany rodzinie pozostającej w kraju wynosi około 80% wynagrodzenia podstawowego ekspatrianta, podczas gdy koszty dodatku najedno dziecko przebywające za granicą stanowi 5% podstawowej pensji, a na współmałżonka 30%.10

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>