Kultura organizacji a strategia cz. II

Każda z tych strategii wymaga innego typu ludzi i innych kompetencji od członków organizacji. Wymagają one również odmiennego podejścia do procesu zarządzania, innych systemów zarządzania ludźmi – czyli kreowania kultury organizacyjnej w oparciu o odmienne założenia i wartości.

W bardzo popularnych obecnie podejściach do zarządzania ludźmi punkt centralny stanowi pojęcie kompetencji, które pozwalają na uzyskanie trwałej przewagi konkurencyjnej. Kompetencje to nie tylko umiejętności i wiedza techniczna, ale także zachowania i postawy charakteryzujące pracowników osiągających „doskonałe” wyniki w ramach realizowanych funkcji i zadań. Jak widać, także to pojęcie bezpośrednio wiąże się z fenomenem szeroko rozumianej kultury organizacyjnej. Nawiązując do przedstawionej wcześniej klasyfikacji strategii, można zdefiniować krytyczne dla jej powodzenia postawy i zachowania pracowników i spróbować zdefiniować cechy kultur organizacyjnych umożliwiających osiągnięcie kluczowych z punktu widzenia strategii kompetencji.

Przywództwo technologi czne: Podstawową kompetencją liderów produktowych jest innowacyjność. Przedsiębiorstwo musi zatem przede wszystkim stwarzać warunki do powstawania innowacji, czyli pozwolić ludziom koncentrować się na rozwoju produktów i usług i kreowaniu „przełomów” w branży. Powodzenie tej strategii zależy od tego, na ile kultura organizacyjna wspiera założone cele, czyli kreuje postawy otwartości, dopuszcza eksperymentowanie etc. Niski dystans władzy

Doskonałość operaqjna: Kluczową kompetencją w firmach realizujących tę strategię jest zdolność wdrażania coraz doskonalszych rozwiązań w ramach procesów produkcyjnych i logistycznych oraz doskonalenie współpracy z kooperantami. Przedsiębiorstwo musi ustawicznie doskonalić procesy i metody działania w celu uzyskiwania wyższej efektywności, większej niezawodności, podniesienia parametrów użytkowych, a przede wszystkim redukcji kosztów. Powodzenie tej strategii zależy od tego, na ile organizacja jest w stanie sprawnie wdrażać zmiany adaptacyjne i osiągnąć doskonalą sprawność w tworzeniu !wdrażaniu procedur. Umiarkowany dystans władzy

Bliskość klienta: Podstawową kompetencją firm o takiej strategii jest zdolność do budowania długofalowych relacji z klientem. Przedsiębiorstwa te koncentrują się na wsłuchiwaniu się w klienta i budowaniu więzi opartych na trwałych i elastycznych zasadach. Organizacja, aby odnieść sukces, musi kreować elastyczne postawy z silnym nastawieniem na kooperację. Niski dystans władzy

Obserwacja rzeczywistych przykładów pozwala na sformułowanie empirycznych modeli organizacji. Poniżej przedstawiliśmy cztery typy kultur organizacyjnych zidentyfikowanych na podstawie badań przeprowadzonych w szwedzkich przedsiębiorstwach przez Ekvalla (1988).14

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>