Tworzenie struktury macierzowej cz. II

W omawianej strukturze występuje także podobna, podwójna linia podporządkowań w zakresie sprawozdań dla personelu funkcyjnego. Jest to zilustrowane na rysunku 7 liniami przerywanymi, w układzie: Dział ZZL i wiceprezesi na poziomie korporacji – menedżerowie na szczeblu krajowym i filii ZZL (linie przerywane). Na przykład Kierownik ZZL w filii australijskiej składa sprawozdanie ze swej działalności Kierownikowi Krajowemu (Australii), jak również Kierownikowi Obszaru Azjatyckiego i Pacyfiku (w ten sposób pośrednio składa raport Wiceprezesowi Produktów Globalnych). Mogą pojawić się również dodatkowe wymagania dotyczące sprawozdań w stosunku do korporacyjnych działów ZZL w głównych siedzibach.

Wiele przedsiębiorstw międzynarodowych borykało się z trudnościami przy wdrażaniu struktury macierzowej. Barlett i Ghoshal8 komentują, że w praktyce, zwłaszcza w kontekście międzynarodowym, struktura macierzowa stworzyła wiele problemów z wyjątkiem niemożności jej opanowania. Wyróżniają oni cztery rodzaje takich problemów:

– 1. Podwójna droga raportowania, co prowadzi do konfliktu i zamieszania.

– 2. Skomplikowanie kanałów komunikacyjnych, co powoduje obniżenie użyteczności przekazywanych informacji.

– 3. Krzyżowanie się uprawnień decyzyjnych, co prowadzi do sporów kompetencyjnych, a nawet braku odpowiedzialności.

– 4. Bariery odległości, języka, czasu, kultury, co nie ułatwia menedżerom rozwiązywania konfliktów i wyjaśniania kwestii spornych.

Barlett i Ghoshal dochodzą do wniosku, że te firmy międzynarodowe, które osiągnęły największe sukcesy na współczesnym rynku globalnym, kładą obecnie mniejszy nacisk na idealną strukturę, koncentrując się bardziej na rozwijaniu zdolności, kreowaniu odpowiednich zachowań i realizacji zadań przez indywidualnych menedżerów. Pomaga to w tworzeniu swoistej „struktury macierzowej w umysłach menedżerów”, w której uchwycone są ich indywidualne zdolności i firma jako całość jest właściwie umotywowana do skutecznej reakcji na wpływ złożonego i dynamicznego otoczenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>