Wewnętrzna i zewnętrzna rekrutacja

Rekrutacja wewnętrzna nie musi być najlepszym rozwiązaniem. Różnorakie zmiany, wywołane np. restrukturyzacją, mogą powodować zapotrzebowanie np. na pracowników szczególnych specjalności, menedżerów z doświadczeniem pracy w warunkach kryzysowych lub o szczególnych kwalifikacjach.

Część nowo tworzonych stanowisk pracy wypełniana jest absolwentami, co do których firmy najczęściej posiadają plany długoterminowe. W ten sposób łatwiej tworzy się personel według własnych, preferowanych wzorców kulturowych, który mógłby funkcjonować zgodnie z wypracowanymi standardami postępowania.5

Ograniczanie się tylko do wewnętrznej rekrutacji jest jednoznaczne jednak z ograniczaniem konkurencji kandydatów ubiegających się o stanowiska. W efekcie takie mechanizmy mogą prowadzić do osłabienia motywacji pracowników do samodoskonalenia. Firma, w takiej sytuacji, nie tylko traci najlepszych kandydatów na rynku zewnętrznym, ale często nie pozyskuje na wewnętrznym rynku pracy kandydatów o wystarczających kwalifikacjach. Stosowanie jedynie rekrutacji wewnętrznej nie jest możliwe w przypadku, kiedy firma posiada lub uruchamia oddziały na rynku międzynarodowym. Szczególne uwarunkowania środowiskowe, różnice kulturowe czy barieryjęzykowe stwarzają konieczność poszukiwania kandydatów na zewnątrz firmy.

Rekrutacja na zewnętrznym rynku pracyjest procesem znacznie dłuższym i kosztowniejszym. Od etapu dokonania analizy pracy i sporządzenia opisu stanowiska do dokonania naboru prowadzi dłuższa droga w stosunku do rekrutacji wewnętrznej (rysunek 2.). W związku z tym, tę część rekrutacji wypełnić muszą takie działania, jak:

– podjęcie decyzji, kto będzie przeprowadzać rekrutację, kto weźmie udział w procesie selekcji, czy rekrutacji w danej sytuacji mogą dokonać pracownicy firmy: menedżerowie, specjaliści od zarządzania zasobami ludzkimi, czy też rekrutację należy powierzyć profesjonalnej firmie zajmującej się doborem personelu:

– zaprojektowanie procesu selekcji kandydatów oraz wybór metod selekcji: którymi metodami mogą posługiwać się pracownicy firmy zajmujący się rekrutacją, które natomiast wymagają szczególnych kwalifikacji, a wraz z tym zatrudnienia odpowiednich specjalistów:

– przedstawienie oferty pracy na zewnętrznym rynku pracy, wybór najodpowiedniejszych mediów w celu zareklamowania samej firmy i jej oferty pracy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>