Co zapewnia prowadzenie ltd poza granicami kraju?

Trudności związane z zakładaniem firm w Polsce w stosunku do zakładania firm w wielu krajach zagranicznych sprawia, że coraz więcej osób zastanawia się nad prowadzeniem firm poza granicami kraju. Poza granicami kraju w takich krajach jak Anglia również prowadzenie ltd może być zarówno znacznie mniej czasochłonne a jednocześnie również mniej kosztowne. Wynika to między innymi ze znaczenia mniejszych kosztów, które z jednej strony generują

czytaj więcej

Kraków- biuro księgowe z certyfikowanym księgowym?

Na skutek deregulacji zawodu księgowego na rynku pojawiło się mnóstwo nowych podmiotów świadczących usługi z zakresu rachunkowości. Nasz ekspert, księgowy Pan Marek świadczący swoje usługi przez biuro księgowe Kraków doradza jednak by korzystać wyłącznie z usług wykwalifikowanych księgowych. Najlepiej takich, którzy swoją działalność prowadzą jeszcze przed wprowadzeniem deregulacji. By założyć biuro musieli oni wcześniej zdać dość trudny i skomplikowany egzamin państwowy. Wcześniej by móc otrzymać certyfikat księgowego należało wyróżniać się dwuletnią praktyką z zakresu księgowości, oraz należało zdać egzamin. Druga droga prowadziła przez ukończenie studiów wyższych z zakresu rachunkowości oraz przez trzyletnią praktykę w księgowości...

czytaj więcej

Jak odzyskuje się zwrot podatku Niemcy?

Gdy wykonywało się pracę poza granicami kraju w takich krajach jak Niemcy można bardzo często korzystać ze zwrotów podatków. W Niemczech można korzystać z wielu różnych ulg podatkowych, które można wykorzystać w ramach wniosków o zwrot podatków. Jednocześnie o taki zwrot podatku Niemcy można starać się nawet do czterech lat od pobrania podatków w formie zaliczek. Przy staraniu się o zwrot podatku można zarówno wniosek a także niezbędne dokumenty zebrać i wysłać samemu. W takim przypadku bardzo ważne jest zwracanie uwagi na

czytaj więcej

Cele i kierunki kształcenia

Niewielka grupa tych, którzy uczestniczyli w szkoleniach w ciągu ostatniego roku (94 osoby, tj. 9,0%), deklarowała przede wszystkim podwyższenie kwalifikacji oraz ich zmianę. Podwyższanie kwalifikacji odbywało się głównie w zakresie: prawa jazdy, kursów komputerowych, umiejętności specyficznych dla danego stanowiska pracy oraz kursów językowych, przy czym ankietowani uczyli się przede wszystkim języka angielskiego. W sposób jednostkowy proces ten dotyczył również kształcenia w dziedzinie sprzedaży, obsługi klienta oraz podstaw obsługi urządzeń biurowych. Natomiast przekwalifikowanie najczęściej dotyczyło sprzedaży i obsługi klienta oraz umiejętności specyficznych dla danego stanowiska pracy.

czytaj więcej

Powody braku skłonności pracodawców do zatrudniania pracowników tymczasowych

O niskim poziomie wiedzy na temat pracy tymczasowej świadczą także wyniki – wspomnianych już badań CATI, w których poproszono przedstawicieli przedsiębiorstw z grupy MSP o określenie tego, czym jest „praca tymczasowa (Sobocka-

-Szczapa 2003, s. 133)12. Niemal połowa kadry kierowniczej badanych firm (42,7%) zadeklarowała całkowity brak znajomości tego terminu. Jedynie 9,1% badanych podało poprawną jego definicję, 17,4% definicję częściowo poprawną, a 30,7% całkowicie niepoprawną. W tym ostatnim przypadku najczęściej mylono pojęcie praca tymczasowa z innymi formami zatrudnienia nietypowego (np. umowa o dzieło, umowa zlecenia)...

czytaj więcej