Category Biznes

Jakie argumenty przemawiają za faktoringiem? – faktury

Jakie argumenty przemawiają za faktoringiem? Dlaczego mówi się o nim jako o swobodnej metodzie zapewniania naszej firmie stabilizacji finansowej bez ponoszenia jakiegokolwiek ryzyka czy oczekiwania na rozliczenie ze strony kontrahenta? Bowiem wyobraźmy sobie sytuację dobrze nam znaną, czyli taką kiedy pomimo sprzedaży określonych dóbr czy produktów, wystawienia faktury za ową transakcję, nasz kontrahent zwlekaj z jej opłaceniem, wtedy pojawiają się problemy z ciągłością finansową. Skąd wtedy wziąć kapitał na dalszą działalność? Na pewno nie ma sensu jego użyczać ewentualnie pozyskiwać w formie kredytu czy pożyczki, dla przedsiębiorców instytucje takie jak bank stworzyły opcję jaką jest faktoring...

czytaj więcej

Psucie pieniądza w Europie jest już powszechne – dlaczego standard złota to już historia ? – pieniądze

Może mało osób o tym wie , ale już właściwie żaden kraj w Europie ani na świecie (pomijamy oczywiście republiki bananowe) nie ma powiązania swojej waluty ze złotem. Z większych lub też zamożniejszych i istotnych dla światowej gospodarki krajów jedynie Szwajcaria ma częściowe powiązanie Franka ze złotem , co jest o tyle dziwne , że mimo tylko częściowego powiązania ze złotem wydaje się , aż tak bardzo solidną i mocną walutą do której ludzie na całym świecie mają bardzo duże zaufanie. To świadczy tylko jak bardzo upadło na świecie zaufanie do walut gospodarek narodowych oraz strefy euro. To jak małe jest zaufanie do pieniądza papierowego świadczy również rosnące od wielu lat ceny złota oraz różnego typu metali szlachetnych...

czytaj więcej

Pierwsza firma w życiu – skąd wziąć gotówkę ? – firma

Pierwsza firma w życiu każdego człowieka na pewno jest ogromnym wyzwaniem , i jak pokazują badania ponad dziewięćdziesiąt procent pracowników etatowych przynajmniej raz w życiu rozważało bardzo poważnie założenie swojej własnej działalności gospodarczej. Prowadzenie biznesu to na pewno wiele plusów: duża niezależność , potencjalna możliwość zdecydowanie większych zarobków niż dotychczas , ale z drugiej strony to na pewno również większe poczucie odpowiedzialności niż dotychczas – w końcu od momentu prowadzenia swojej działalności gospodarczej jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za swoje własne stanowisko pracy , ale również za naszych pracowników. Styl prowadzenia działalności gospodarczej , oraz skłonność do ryzyka zależy oczywiście od wielu czynników...

czytaj więcej

Dlaczego pracodawcy zarabiają zdecydowanie więcej od pracowników ? – pracodawca

Biorąc pod uwagę dane z Głównego Urzędu Statystycznego średnia płaca w sektorze przedsiębiorstw wynosi około czterech tysięcy złotych. Jeśli zestawimy to z przeciętnym wynagrodzeniem pracodawców zatrudniających co najmniej jednego pracownika to można tutaj zauważyć blisko dwu i pół krotną różnicę na niekorzyść pracownika. Związki zawodowe oraz niektórzy pracownicy są obużeni , aż taką przepaścią jeśli chodzi o pensje oraz zyski przedsiębiorstw , jednak biorąc pod uwagę zestawienie różnic tych dwóch wartości w większości krajów europejskich jest pod tym względem zdecydowanie lepiej...

czytaj więcej

Historia pieniądza jakiego znamy dziś – pieniądze

Nie od zawsze ludzie dokonywali podobnie jak my dzisiaj wszystkich tranzakcji przy pomocy pieniądza papierowego. Na samym początku , kiedy wogule wymyślono handel stosowano tak zwany barter , a więc wymiane jednego towaru za drugi. Było to jednak bardzo kłopotyliwe , gdyż większość towarów była bardzo trudno podzielna , i bardzo ciężko było więc dokonywać tranzakcji które są po prostu sprawiedliwe. Potrzeba było więc środka który będzie pośredniczył między kupującym , a sprzedającym dany towar , gdyż nie dość , że towary są po prostu niepodzielne , to nie zawsze w momencie gdy złowimy rybę , nasz sąsiad będzie miał świeżo upieczony chleb dla nas który zazwyczaj wymienialiśmy na ryby...

czytaj więcej

Co zapewnia prowadzenie ltd poza granicami kraju?

Trudności związane z zakładaniem firm w Polsce w stosunku do zakładania firm w wielu krajach zagranicznych sprawia, że coraz więcej osób zastanawia się nad prowadzeniem firm poza granicami kraju. Poza granicami kraju w takich krajach jak Anglia również prowadzenie ltd może być zarówno znacznie mniej czasochłonne a jednocześnie również mniej kosztowne. Wynika to między innymi ze znaczenia mniejszych kosztów, które z jednej strony generują

czytaj więcej

Jak odzyskuje się zwrot podatku Niemcy?

Gdy wykonywało się pracę poza granicami kraju w takich krajach jak Niemcy można bardzo często korzystać ze zwrotów podatków. W Niemczech można korzystać z wielu różnych ulg podatkowych, które można wykorzystać w ramach wniosków o zwrot podatków. Jednocześnie o taki zwrot podatku Niemcy można starać się nawet do czterech lat od pobrania podatków w formie zaliczek. Przy staraniu się o zwrot podatku można zarówno wniosek a także niezbędne dokumenty zebrać i wysłać samemu. W takim przypadku bardzo ważne jest zwracanie uwagi na

czytaj więcej

Cele i kierunki kształcenia

Niewielka grupa tych, którzy uczestniczyli w szkoleniach w ciągu ostatniego roku (94 osoby, tj. 9,0%), deklarowała przede wszystkim podwyższenie kwalifikacji oraz ich zmianę. Podwyższanie kwalifikacji odbywało się głównie w zakresie: prawa jazdy, kursów komputerowych, umiejętności specyficznych dla danego stanowiska pracy oraz kursów językowych, przy czym ankietowani uczyli się przede wszystkim języka angielskiego. W sposób jednostkowy proces ten dotyczył również kształcenia w dziedzinie sprzedaży, obsługi klienta oraz podstaw obsługi urządzeń biurowych. Natomiast przekwalifikowanie najczęściej dotyczyło sprzedaży i obsługi klienta oraz umiejętności specyficznych dla danego stanowiska pracy.

czytaj więcej

Powody braku skłonności pracodawców do zatrudniania pracowników tymczasowych

O niskim poziomie wiedzy na temat pracy tymczasowej świadczą także wyniki – wspomnianych już badań CATI, w których poproszono przedstawicieli przedsiębiorstw z grupy MSP o określenie tego, czym jest „praca tymczasowa (Sobocka-

-Szczapa 2003, s. 133)12. Niemal połowa kadry kierowniczej badanych firm (42,7%) zadeklarowała całkowity brak znajomości tego terminu. Jedynie 9,1% badanych podało poprawną jego definicję, 17,4% definicję częściowo poprawną, a 30,7% całkowicie niepoprawną. W tym ostatnim przypadku najczęściej mylono pojęcie praca tymczasowa z innymi formami zatrudnienia nietypowego (np. umowa o dzieło, umowa zlecenia)...

czytaj więcej

Modyfikowanie nieakceptowanych społecznie zachowań

Najtrudniejszym do zaakceptowania zarówno przez kolegów w pracy, jak i przez klientów, a także szefów jest temperament choleryczny. Podobnie rzecz się ma z niektórymi cechami charakteryzującymi flegmatyka czy melan- cholika. Jednak mimo iż temperamentu jako takiego nie można zmienić, to z całą pewnością można wyuczyć się zachowań nowych, bardziej zrównoważonych. Oto kilka zasad, które są pomocne w modyfikowaniu dotychczasowych, nieakceptowanych społecznie zachowań:

czytaj więcej

Przyszłościowy charakter pracy tymczasowej

O „przyszłościowym” charakterze pracy tymczasowej świadczy również fakt, iż istotnym powodem wykorzystywania nietypowych form zatrudnienia w badanych firmach jest sezonowość. Niestety, zmianie nie ulega „struktura” zawodowa pracowników, którym zaoferuje się pracę. Aż 66% wszystkich planowanych miejsc pracy związanych jest z prostymi pracami w budownictwie. W związku z tym przedstawiciele MSP preferować będą raczej mężczyzn niż kobiety, osoby w średnim wieku (do 44. roku życia). Sezonowość tego typu prac wskazuje jednocześnie, iż największe – jak wynika z przeprowadzonych badań – zapotrzebowanie na pracowników tymczasowych występować będzie w miesiącach letnich: od maja do września (ze szczytem w lipcu i sierpniu).

czytaj więcej